Družicové ortofoto

Digitální družicové ortofoto představuje produkt s maximální polohovou přesností, který nachází své využití v nejrůznějších oblastech, např:
  • samostatná informační vrstva databáze GIS
  • družicová mapa jako alternativa topografické mapy
  • rastrová vrstva pro další tématické vyhodnocení
  • časová řada pro posouzení vývoje a změn v krajině
  • aktuální podklad pro zmapování specifického stavu v krajině

Družicová ortofotomapa je primárně dodávána v digitální podobě, na základě požadavků zákazníka je možné připravit tištěný mapový výstup v kompletním kartografickém zpracování.

Podle typu a rozlišení použitých družicových dat je možné připravit družicové ortofotomapy pro použití v kompletní měřítkové řadě až do měřítka 1:5 000.

Zejména v případě zpracování ortofotomap zahraničních území je nezbytná součinnost zákazníka při získávání mapových podkladů potřebných pro výběr vlícovacích bodů a při získávání vhodného digitálního modelu terénu.

Díky našim dlouholetým zkušenostem se zpracováním družicových dat z celého světa jsme však zpravidla schopni zákazníkovi nabídnout také řešení založené na použití dat z našeho archívu a jiných dostupných zdrojů (zejména v případě zpracování družicových dat s “metrovým” rozlišením se však jedná o méně přesnou alternativu standardního řešení ortorektifikačního procesu).