Land cover & Land use

Data krajinného pokryvu (land cover / land use) jsou základním datovým vstupem pro celou řadu aplikací v oblasti životního prostředí či zemědělství včetně modelování. Data land cover / land use mohou být zpracována v různém prostorovém či obsahovém detailu s využitím různých dat dálkového průzkumu Země. Tématický obsah databáze může být úzce zaměřený na nějakou specielní datovou potřebu (např. clutter data pro plánování rozvoje sítě mobilních operátorů či provozovatelů televizí či rádií), nebo je obsah dán de-facto standardní nomenklaturou (jako např. CORINE Land Cover či FAO LCCS nomenklatura) pro obecnější použití.

Gisat má dlouholeté zkušenosti s mapováním krajinného pokryvu pro nejrůznější ad-hoc potřeby. Stejně dlouhá je i zkušenost se standardním mapováním, jelikož jsme součástí zpracování evropské CORINE Land Cover databáze v rámci projektu I&CLC2000 či CLC2006). Gisat je také provozovatelem služeb pro ESA GSE Land related projects (e.g. SAGE, GUS).