Služby

Služby GISAT

Prodej dat Prodej software Zpracování dat GIS služby Konzultace & management Mám zájem o služby Zemědělství Životní prostředí Geologie & pedologie Infrastruktura Land & urban management Marketing Lesnictví Krizový management Land Cover Družicová data DPZ DEM Digitální model terénu orthofoto mozaika

Gisat se profiluje jako firma nabízející širokou škálu služeb v oblasti získávání, vyhodnocení a využívání geografické informace, zejména s pomocí technologie dálkového průzkumu Země (DPZ) a geografického informačního systému (GIS).

Jedná se hlavně o tyto typy služeb:

  • distribuce a prodej družicových snímků a dalších geografických dat
  • distribuce a prodej geoinformačního software
  • zpracování a vyhodnocení obrazových dat (leteckých a družicových snímků)
  • tvorba databáze, analýzy a modelování GIS
  • konzultační služby
  • výzkumné, výukové a školící aktivity
  • služby v oblasti managementu domácích a mezinárodních projektů