Konzultace & management

Nabídka standardních produktů a kvalita služeb poskytovaných na domácím i zahraničním geoinformačním trhu řadí GISAT k předním poskytovatelům informačních podkladů v oblasti životního prostředí, zemědělství a pro efektivní rozhodování o využívání přírodních a ekonomických zdrojů obecně. Díky dlouholetým zkušenostem s rozvojem geoinformačních služeb, jak v České republice tak i v mezinárodním kontextu, a detailním znalostem aktuálních technologickými možností dálkového průzkumu Země a geoinformačních systémů (GIS), nabízíme širokou škálu konzultačních, školících a dalších podpůrných služeb, včetně služeb spojených s přípravou a vedením domácích či mezinárodních projektů.

 

Konzultace


Aktivity v oblasti konzultační podpory zahrnují všechny etapy návrhu využití družicových dat a geoinformačních technologií. Od úvodních konzultací zaměřených na definici informačních potřeb zákazníka, GISAT nabízí konzultace i v otázkách technologických, organizačních a finančních, nutných pro efektivním využítím dat dálkového průzkumu Země. Nabízené konzultace služby jsou zaměřené zejména do těchto oblastí:

 • specifikace uživatelským potřeb
 • analýza dostupných družicových dat a výběr nejvhodnějších variant
 • specifikace technologických možností a postupů při zpracování družicových dat
 • konzultace v oblasti využití družicových dat v prostředí GIS
 • návrh databáze GIS
 • konzultace v oblasti GIS analýz a modelování
 • konzultace v oblasti prezentačních možností prostorových dat
 

nahoru

Management


Díky svým dlouholetým zkušenostem ze zapojení do mnoha týmových projektů a partnerským vztahům s celou řadou domácích i zahraničních firem a institucí nabízí GISAT komplexní služby v oblasti managementu domácích a mezinárodních projektů. Jedná se o aktivity spojené s následujícími etapami během přípravy a vedení GI projektu:

 • výběr vhodného zdroje financování
 • vytvoření týmu partnerů
 • příprava a zpracování projektového návrhu
 • zpracování kontraktačních náležitostí projektu
 • vedení projektu a řízení projektového týmu
 • zpracování projektové dokumentace a reportování výsledků
 

nahoru