Prodej software

Naše firma je reprezentantem významných producentů geoinformačního software. Zájemcům o vybavení vlastními nástroji na zpracování a analýzu všech druhů prostorových dat nabízíme kompletní produkty a řešení, které svou kvalitou patří k tomu nejlepšímu co v současné době geoinformační technologie nabízí.

PCI Reseller logoGisat působí již od roku 1991 jako autorizovaný distributor programového vybavení kanadské společnosti PCI Geomatics. PCI Geomatics je již více než 20 let jedním z nejvýznamnějších světových producentů zpracovatelského software v oboru geoinformatiky. V současné době nabízí pod názvem Geomatica komplexní programové řešení, které v rámci jednoho uživatelského prostředí zahrnuje kompletní sestavu funkcí z oblasti digitální fotogrammetrie, zpracování obrazových dat, prostorové analýzy, digitální kartografie a terénní vizualizace.

Prostřednictvím partnerských dohod s PCI Geomatics poskytuje Gisat svoje distribuční služby i dalším významným producentům geoinformačního software:

Podrobné informace o všech nabízených programech najdete na našich stránkách v sekci Software.