Zpracování dat

Gisat nabízí široké spektrum služeb v oblasti zpracování obrazových dat. Jedná se zejména o zpracování a vyhodnocení leteckých a družicových snímků, skenovaných map nebo jiných geografických podkladů.

Naše dlouholeté zkušenosti v tomto oboru, spolu se špičkovým hardwarovým a softwarovým vybavením, nám umožňují zvládnout i rozsáhlé zakázky a projekty ve vysoké kvalitě, efektivně a včas.

Současně jsme schopni každému zákazníkovi zajistit kromě standardně nabízených služeb i specifické zpracovatelské operace, např. v oblasti automatizovaného zpracování velkých datových objemů, tématicky zaměřeného vyhodnocení a analýzy dat nebo přípravy jedinečných geoinformačních nebo obrazových produktů pro nejrůznější typy aplikací a využití.