3D aplikace

V oblasti 3D aplikací nabízíme zákazníkům služby související s prostorovou vizualizací obrazových dat.

 

3D vizualizace


Interaktivní 3D vizualizace obrazových dat je jednou z dalších aplikací digitálního modelu terénu. Umožňuje generovat trojrozměrné perspektivní pohledy na terén s využitím různých typů rastrových dat (letecké nebo družicové ortofoto, skenovaná nebo tématická mapa, apod.). Do těchto pohledů lze zahrnout i vybrané vektorové vrstvy.
Jinou možností je příprava videosekvencí simulovaných průletů nad terénem podle předem definovaných parametrů.

Gisat využívá pro 3D terénní vizualizace program Geomatica FLY!.

 

nahoru