Obrazová mozaika

Mozaikování snímků je postup společný zpracování leteckých i družicových dat. Obrazová mozaika je připravována v případě, kdy je zájmové území pokryto větším počtem leteckých nebo družicových snímků (zpravidla ortofot). Cílem je vytvoření bezešvé a barevně vyrovnané mozaiky, ve které nebudou znatelné přechody mezi jednotlivými snímky, ze kterých se mozaika skládá.
Kvalita výsledné mozaiky je významným způsobem ovlivněna řadou vstupních parametrů, např. geometrickou přesností mozaikovaných snímků, velikostí překrytu snímků, dobou a případnými rozdíly v pořízení snímků, apod.

Mozaikování snímků se zpravidla skládá ze dvou etap:

  • Příprava přechodových linií (mozaikovacích čar)

Mozaikovací čára vymezuje pro každý snímek jeho část, která se podílí na vytvoření mozaiky. Vhodným vedením těchto linií je možné eliminovat některé geometrické nesoulady mezi sousedními snímky a částečně potlačit problémy při barevném vyrovnáním na přechodu dvou snímků.

  • Barevné vyrovnání

Barevné vyrovnání představuje komplexní problém při mozaikování barevně nevyrovnaných snímků, cílem je potlačit radiometrické odlišnosti mezi mozaikovanými snímky. Existuje celá řada algoritmů pro řešení tohoto problému, zpravidla jsou založeny na porovnání histogramu mozaikovaných snímků a návrhu vhodných barevných korekcí.

Gisat používá pro mozaikováni nástroje programu Geomatica OrthoEngine. Tento software zahrnuje manuální, poloautomatické i zcela automatizované mozaikovací postupy. Automatické metody jsou založeny na použití algoritmů pro rozpoznávání obrazu (při generaci přechodových linií) a pro vyrovnání a přizpůsobení histogramu snímků (při barevném vyrovnání).
Praktické zkušenosti ukazují, že použití postupů pro automatické mozaikování nedává vždy uspokojivé výsledky a větší či menší rozsah manuální intervence je zpravidla nezbytný.