Pan-sharpening

Pan-sharpening (image fusion) je technika digitálního spojení obrazových dat, která kombinuje panchromatická (černobílá) data s vyšším prostorovým rozlišením a multispektrální (barevná) data s prostorovým rozlišením nižším. Výsledným produktem jsou multispektrální data s rozlišením odpovídajícím původnímu rozlišení dat panchromatických.

Pan-sharpening se stal nezbytným zpracovatelským krokem zejména v souvislosti s dostupností družicových dat s velmi vysoký prostorovým rozlišením. Tato data jsou u většiny družic pořizována současně ve dvou režimech, panchromatickém a multispektrálním. Prostorové rozlišení panchromatických dat je přitom zpravidla 4x vyšší než u dat multispektrálních. Použití metody pan-sharpening je tedy přirozenou cestou spojení obou typů dat vedoucí k získání barevného produktu s maximální podrobností.
Tato metoda však nachází své uplatnění i v případě leteckého snímkování. Některé letecké digitální kamery používají při pořizování dat podobného principu (nižší prostorové rozlišení u barevných dat) a pan-sharpening je standardní zpracovatelská operace při přípravě finálního obrazového produktu.

Nevýhodou většiny klasických algoritmů používaných v minulosti (např. transformace IHS-RGB nebo Broveyova metoda) byla změna radiometrie původních multispektrálních dat a z toho vyplývající barevná zkreslení ve výsledného obrazovém produktu. Omezujícím byl také limit pouze tří vstupních multispektrálních pásem. Nejnovější algoritmy, které jsou dnes dostupné, tyto problémy již překonaly. Nejsou závislé na počtu vstupních multispektrálních dat a radiometrie původních dat je maximálně zachovávána.
Gisat používá pro pan-sharpening postup, který má patentován Dr. Yun Zhang z University of New Brunswick. Tento algoritmus byl v několika nezávislých odborných testech ohodnocen jako nejlepší a je pro tento typ zpracování všeobecně doporučován.
Program Geomatica představuje zatím jediný komerčně dostupný software z oblasti zpracování obrazových dat, kde je zmíněná metoda implementována.