Demo & freeware

Všem zájemcům o programy PCI Geomatics a Definiens jsou nabízeny následující programy:

Demoverze Geomatica - plně funkční program s 15-denní licencí

Geomatica FreeView - prohlížečka rastrových a vektorových dat (více než 100 geografických formátů) doplněná o některé funkce obrazové analýzy a práci s atributovými daty

FeatureObjex - plně funkční program s omezenou evaluační dobou

Demoverze eCognition Developer - plně funkční program bez možnosti exportu výsledků a ukládání klasifikačních pravidel

Praktické předvedení programu a zkušební licence

Pro každého zájemce může Gisat připravit praktickou demonstraci všech nabízených programů přizpůsobenou jeho konkrétním požadavkům. Zároveň Gisat poskytuje měsíční zkušební licenci plné verze programu.