eCognition

illustration.description

Definiens byla první Enterprise Image Intelligence společností pracující na analýzách a interpretacích obrazových dat všech měřítek, od mikroskopické struktury buněk až po satelitní snímky. V červnu 2010 se divize zaměřená na geovědy a dálkový průzkum Země stala součástí společnosti Trimble a divize zaměřená na zpracování obrazu pro biologické a medicínské aplikace se nadále vyvíjí samostatně.

Tým Trimble eCognition se zaměřuje na vývoj a poskytování softwarových produktů založených na moderních metodách rozpoznávání a klasifikace obrazových dat. Díky novátorskému a současně zcela komerčnímu přístupu se eCognition během krátké doby stal prvním a zatím stále vedoucím světovým dodavatelem takového softwarového řešení. Hlavním motivem snahy nabídnout nové řešení problému automatizovaného vyhodnocení obrazových dat se stala neustále se rozšiřující nabídka leteckých a družicových snímků (digitální letecké ortofoto, družicová data s velmi vysokým rozlišením, radarová družicová data) a dalších typů dat (např. laserscanning nebo hyperspektrální data). Klasické klasifikační postupy, založené na analýze spektrálních vlastností jednotlivých typů povrchů nebo objektů, buď vůbec neumožňují vyhodnocení těchto nových dat nebo poskytují výsledky s velmi nízkou přesností. Jeden z možných nových přístupů k této problematice je založený na práci s obrazovými objekty namísto analýzy jednotlivých obrazových pixelů. Výzkumný tým pod vedením Prof. Dr. Gerda Binniga, nositele Nobelovy ceny za fyziku z roku 1986 a jednoho ze zakladatelů společnosti Definiens, se již více než 10 let zabývá vývojem algoritmů a technologie pro inteligentní rozpoznávání obrazových dat. Výsledkem tohoto úsilí byla jedna z prvních skutečně uživatelsky postavených aplikací v této oblasti – program eCognition. Tato technologie poskytuje propojení mezi dálkovým průzkumem Země na jedné straně a geografickými informačními systémy (GIS) na straně druhé. Program eCognition se setkal s vynikajícím přijetím ze strany uživatelů (jak výzkumných tak i komerčních organizací) a procházel dalším velmi rychlým vývojem.
V současné době se softwarová sada eCognition skládá ze 4 základních částí:

  • eCognition Developer
  • eCognition Architect
  • eCognition Server
  • eCognition Essentials

Podrobnější informace o jednotlivých součástech softwarové sady eCognition lze najít zde.

 

Licenční politika


Programy Trimble eCognition jsou k dispozici v podobě samostatných nebo síťových licencí. Víceuživatelská verze (až 250 uživatelů) je nabízena v podobě plovoucí síťové licence, která je provozována na licenčním serveru. Program pak může být provozován na jakékoliv pracovní stanici s přístupem do místní sítě typu LAN.


Cenová politika společnosti Trimble rozlišuje tři typy licencí podle institucionálního statutu uživatele:
  • komerční organizace
  • nekomerční organizace
  • univerzitní instituce

Podle těchto typů licencí jsou odstupňovány i ceny software, technické podpory a předplatného nových verzí.


 

nahoru

Operační systémy & hardware


Programy eCognition je možné provozovat na platformě PC s operačním systémem Windows. Není vyžadován žádný speciální hardware, větší nároky jsou však kladeny na výpočetní výkon a velikost operační paměti.

Od verze 8.64 je eCognition také k dispozici jako nativní 64bitová aplikace (kromě stávající 32bitové verze). Od verze 8.9 již 32bitová varianta není k dispozici.

 

nahoru