Programy eCognition

Trimble v současné době nabízí řadu produktů pod názvem eCognition.

Schéma eCognition Suite
Jedná se o sestavu programů pro moderní řešení analýzy a klasifikace leteckých a družicových snímků, které zahrnuje škálovatelnou serverovou konfiguraci pro náročné výpočtové úlohy a jejich automatizaci a klientský přístup pro návrh a ladění klasifikačních schémat, dávkové zpracování a správu a kontrolu celého klasifikačního modelu.

 
 
 

eCognition Essentials


eCognition Essentials 1.0 (trial) je navržen jako samostatný balík, který umožňuje i méně zkušenému uživateli efektivně a rychle produkovat vysoce kvalitní klasifikace z obrazových dat např. pro GIS, bez nutnosti se učit složitému postupu. Produkt je založen na stávající platformě eCognition, ale nabízí přehledné prostředí pro jednotlivé kroky zpracování bez potřeby sestavit vlastní klasifikační bázi a tím také výraznou úsporu času.

 

nahoru

eCognition Developer


Představuje základní aplikaci postavenou na využití technologie Cognition Network Technology® pro objektově orientované vyhodnocení obrazových dat. Tato technologie umožňuje efektivní a komplexní analýzu dat v automatizované formě. eCognition Developer je určen především pro vytváření a vývoj bází pro objektovou klasifikaci a jejich převedení do funkčního klasifikačního modelu, který je dále možné převést do hotového řešení v jednoduchém grafickém prostředí. Obsahuje kompletní řadu funkcí a nástrojů zaměřených na segmentaci a následnou klasifikaci leteckých a družicových snímků.

 

nahoru

eCognition Architect


Řešení pro produkčně orientované zpracování obrazových dat umožňuje uživateli přípravu dávkového zpracování založeného na klasifikačních schématech a modulech vytvořených v prostředí eCognition Developer. Jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí nevyžaduje žádné programátorské znalosti.

 

nahoru

eCognition Server


Škálovatelné řešení využívající nejmodernější přístupy pro automatizované zpracování velkých objemů dat. Může být provozováno v prostředí Windows nebo Linux.

 

nahoru