PCI Geomatics

illustration.description

Kanadská společnost PCI Geomatics byla založena v roce 1982 a patří mezi nejvýznamnější světové producenty zpracovatelského software na poli geoinformatiky.

PCI Geomatics se od svého založení specializovala na vývoj software pro zpracování obrazových obrazových dat dálkového průzkumu Země. Pod názvem Geomatica nabízí profesionální řešení zahrnující fotogrammetrické zpracování (ortorektifikace, blokové vyrovnání, tvorba DEM, mozaikování) a vyhodnocení (obrazová analýza, klasifikace, interpretace) všech typů leteckých a družicových snímků.

Geomatica dnes představuje se svými více než 21 000 licencemi ve více než 130 zemích světa jeden z nejúspěšnějších programů v oblasti geoinformatiky.

 

Licenční politika


Programy PCI Geomatics jsou k dispozici v podobě samostatných nebo síťových licencí. Program je chráněn pomocí hardwarového klíče typu USB nebo je licencován přímo na konkrétní počítač. Víceuživatelská verze (až 250 uživatelů) je nabízena v podobě plovoucí síťové licence, které je provozována na licenčním serveru. Program pak může být využíván na jakékoliv pracovní stanici s přístupem do místní sítě typu LAN.

Cenová politika společnosti PCI Geomatics rozlišuje tři typy licencí podle institucionálního statutu uživatele:
  • komerční organizace
  • nekomerční organizace
  • univerzitní instituce

Podle těchto typů licencí jsou odstupňovány i ceny software, technické podpory a předplatného nových verzí.

Pro univerzitní uživatele nabízí PCI Geomatics speciální sestavu Geomatica Total Education Suite, která zahrnuje všechny moduly programu Geomatica. Tato sestava je nabízena za velmi výhodných cenových podmínek a každá univerzitní instituce tak může získat kompletní a plnohodnotný program pro výukové i výzkumné účely.

Kromě toho nabízí PCI Geomatics tzv. studentské licence programu Geomatica, které jsou zdarma vystavovány všem univerzitním uživatelům s platnou podporou. Jedná se o plné samostatné licence vystavené pro konkrétní počítač (bez nutnosti použít hardwarový klíč) časově omezené na maximálně jeden kalendářní rok (v období platnosti podpory). Každý uživatel získá nárok na vystavení takového počtu studentských licencí, kolik má licencovaných uživatelů ve své instalaci.

 

nahoru

Operační systémy & hardware


Programy PCI Geomatics je možné provozovat na platformě Windows a Linux se zárukou stejné funkčnosti a vzájemné kompatibility. Podporovány jsou následující verze těchto operačních systémů:

  • Windows (Windows XP / Windows 7 / Server 2003 / Server 2008)
  • Linux (Red Hat 5,6 / Ubuntu 10.04 / SUSE 11)

Podrobný popis a minimální doporučené hardwarové konfigurace najdete v příloze.

 
 
 

nahoru

Datové formáty


Všechny programy PCI Geomatics jsou založeny na datovém modelu GDB (Generic Database). Tento obecný model umožňuje přímý přístup k více než 150 geografickým (rastrovým, vektorovým a databázovým) datovým formátům. Díky tomu se programy PCI Geomatics řadí mezi nejotevřenější řešení z hlediska spolupráce s jinými geoinformačními programy.
Tento přístup minimalizuje problémy s využíváním dat v různých datových formátech, šetří čas při konverzi dat, umožňuje efektivně využívat diskový prostor a zpřístupňuje programy PCI Geomatics uživatelům prakticky všech komerčně dostupných geografických dat a programů.

PCI Geomatics patří mezi nejvýznamnější partnery společnosti Oracle z oblasti geoinformatiky. Díky tomu je ve všech programech integrována podpora nejmodernějších řešení Oracle pro vedení prostorových a rastrových dat – Oracle 11g Spatial and GeoRaster.

Programy PCI Geomatics podporují také přístup ke vzdáleným zdrojům geografických dat nabízených prostřednictvím technologie WMS/WFS včetně služeb typu ArcGIS Online.

 
 
 

nahoru

Souřadnicové systémy


Programy PCI Geomatics podporují kompletní sestavu mapových projekcí včetně Gauss-Krugerova a Křovákova zobrazení (v obou znaménkových variantách) v souřadnicových systémech S-JTSK a S-42.

Převody mezi různými mapovými projekcemi, elipsoidy a souřadnicovými systémy jsou řešeny pomocí sedmiprvkové Helmertovy prostorové transformace (Burša-Wolf) vztažené k referenčnímu systému WGS84. Reprojekce rastrových i vektorových dat je podporována v reálném čase (“on-the-fly”), často je však vhodnější provádět tento výpočet v interaktivním nebo dávkovém režimu.
Každý uživatel má možnost definovat vlastní mapová zobrazení, vztažné elipsoidy a další souřadnicové systémy.

 
 
 

nahoru