Geomatica

Program Geomatica představuje kompletní, modulově řešenou aplikaci pro všechny typu uživatelů pracující s geografickými daty.
Základní modul programu zahrnuje většinu nejčastěji používaných funkcí při vizualizaci, vyhodnocení a analýze rastrových, vektorových a atributových dat. To vše je dostupné v rámci moderního a přívětivého uživatelského prostředí zpřístupňujícího řadu sofistikovaných nástrojů i laickému uživateli.
Pro odborníky s požadavky na specializované typy zpracování je k dispozici celá škála doplňkových modulů, které nabízejí nejmodernější algoritmy a komplexní analýzy různých typů dat.
Každý uživatel si tak může sestavit softwarovou aplikaci šitou na míru jeho potřebám a požadavkům. A neméně důležité je i to, že také my s těmito produkty sami pracujeme dnes již přes 15 let. To dohromady vytváří záruku, že Vaše finance budou nákupem tohoto programu nás využity opravdu efektivně. Při výběru vhodné sestavy Vám pomůžeme nalézt nejefektivnější řešení a hlavně budeme k dispozici při zavádění produktu do užívání, nabídneme zaškolení v obsluze a budeme připraveni Vám poskytnout plnou uživatelskou podporu.

Geomatica je podobně jako všechny ostatní programy PCI Geomatics založena na filozofii otevřeného software. To se týká nezávislosti na hardwarové platformě, spolupráce s datovými formáty a programy jiných producentů i možnosti uživatelské modifikace existujících programů nebo vývoje vlastních aplikací.