Geomatica Prime

Geomatica Prime predstavuje rozšířenou sestavu určenou pro odborníky se zájmem o specializované zpracování různých typů dat a pro uživatele vyžadující produkční přístup ke všem zpracovatelským operacím.

Další podrobné informace o programu Geomatica Prime najdete na stránkách PCI Geomatics, podrobné technické specifikace naleznete ke stažení zde.

 

Desktop Production Engine


Tento modul umožňuje produkčně orientované využití knihovny algoritmů programu Geomatica ve dvou odlišných prostředích:

 • PCI Modeler
  možnost sestavování zpracovatelských modelů, procesních schémat a dávkového zpracování v rámci graficky orientovaného uživatelského rozhraní postaveného na principu “vizuálního” programování
 • EASI
  možnost programování, skriptování a dávkového zpracovaní na úrovni příkazového řádku pomocí bohatého interního programovacího jazyku
 

nahoru

Zpracování radarových dat

 • SAR Polarimetry Workstation (zpracování a analýza polarimetrických radarových dat)
 • filtrace obrazu (specializované filtry pro odstranění šumu radarových dat: Frost, Lee, Kuan, Gamma, ...)
 • kalibrace radarových dat
 • texturální analýza, segmentace a klasifikace
 • automatická detekce změn na základě porovnání dvou a více SAR snímků
 • automatická detekce a mapování vodních ploch
 

nahoru

Zpracování hyperspektrálních dat

 • vizualizační nástroje (3D hyperspectral data cube, thumbnail selection, band-cycling, spectra display, scatterplots)
 • podpora metadat
 • komprese hyperspektrálních dat
 • atmosférické korekce
 • analýza hyperspektrálních dat (Spectral Mixing&Unmixing, Endmember Selection, Spectral Angle Mapper, ...]
 • podpora externích spektrálních knihoven, import a export spektrálních dat
 

nahoru

Prostorová analýza GIS

 • kompletní integrace rastrových a vektorových dat
 • interaktivní a intuitivní nástroje pro prostorovou analýzu
 • multi-layer buffering
 • dissolve operations
 • spatial overlay
 • statistical overlay
 • suitability analysis
 • topographic analysis
 • proximity analysis
 • watershed analysis
 • spatial interpolation
 • rastrové a vektorové modelování
 • interaktivní generace grafů a statistických výstupů
 

nahoru